Bachelor in voedings- en diëetleer
Praktijk type
Consultatie in privé praktijk
Locatie

Heidestraat 29
3500 Hasselt
België

Soort begeleiding
Individuele begeleiding
Begeleiding op afstand
Provincie/Gewest
Limburg