Een groot deel van de rokers in Vlaanderen wil graag stoppen met roken. Dat is helaas niet evident, waardoor velen hervallen. Gemiddeld heeft de Vlaming zes à zeven pogingen nodig. Een grootschalig onderzoek naar rookstopbegeleiding bevestigt in dat kader het belang van tabakologen. 

“Uit internationaal onderzoek weten we dat de combinatie van gedragsmatige en farmaceutische begeleiding de beste slaagkans biedt”, vertelt Laurence Belenger, stafmedewerker onderzoek bij de VRGT. “We voerden daarom een grootschalig onderzoek in Vlaanderen waarbij we twee groepen vergeleken. De ene groep deed een rookstoppoging onder begeleiding van een tabakoloog, terwijl de andere groep diverse andere methodes probeerde (op zichzelf, medicatie, nicotinevervangers,…).” 

Resultaten bevestigen meerwaarde tabakologen 

“Bij de groep die werd begeleid door een tabakoloog bleek er een veel hoger stoppercentage te zijn. Bijna 53% bleef sinds de begeleiding volledig rookvrij, tegenover 33% bij de niet-begeleide groep. Bovendien hielden de mensen die uiteindelijk toch hervielen het langer vol”, vertelt Belenger. “Mensen die een beroep doen op een tabakoloog hebben dus een veel betere kans om te stoppen met roken én ook rookvrij te blijven. Een tabakoloog helpt je naast stoppen immers ook om je sterker te wapenen tegen triggers voor herval.” 

Nog veel winstmogelijkheden 

“We merkten in ons onderzoek dat de helft van de bevraagde rokers ooit van hun huisarts of een andere gezondheidswerker het advies had gekregen om te stoppen met roken. We willen dit cijfer helpen op te krikken. Indien zorgprofessionals nog meer oog hebben voor rookstop en het gesprek durven aan te gaan over rookstop en de meerwaarde van een tabakoloog, zouden we nog heel wat gezondheidswinst kunnen halen. Tabakologen geven zowel individuele als groepsbegeleidingen die grotendeels worden terugbetaald”, besluit Belenger.

Bron: PlanetHealth - Joris Hendrickx

https://nl.planet-health.be/mijn-longen/stoppen-met-roken-verhoog-je-slaagkans-met-een-tabakoloog/