In 2022 start de implementatie van een kwaliteitsgarantiesysteem voor tabakologen. Aan de hand van deze methodiek zetten we in op de verdere professionalisering van tabakologen, rekening houdend met trends binnen (para)medische beroepsgroepen. Hierbij staan het garanderen van expertise en kennis van pas afgestudeerden, het motiveren en faciliteren van de samenwerking en de uitwisseling van ervaring en kennis tussen tabakologen centraal.

Ontvang een kwaliteitslabel

Wanneer je als tabakoloog voldoet aan de voorwaarden omtrent deskundigheidsbevordering (i.e. navorming en/of intervisie), ontvang je een kwaliteitslabel. Dit zal tevens zichtbaar zijn bij jouw contactgegevens op onze database. Met dit label beogen we een verzilvering van de inspanningen die je levert om te blijven bijleren en je verder te specialiseren binnen tabakologie. Bovendien vormt het label een visitekaartje ten aanzien van potentiële nieuwe cliënten/patiënten en andere zorgverstrekkers omdat het jouw expertise en bekwaamheid extra in de verf zet!

Online infosessie

De opname van de online infosessie over het kwaliteitsgarantiesysteem is beschikbaar via de kennisbank.