Intervisie is een inspirerende methodiek voor tabakologen die met en van elkaar willen leren.

Doel intervisie – Uitwisseling en netwerking

Het doel is deskundigheidsbevordering, waarbij collega tabakologen een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie en daardoor beter worden in hun werk. Ontwikkelingsgericht werken is een uitgangspunt.

De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen en behandelen problemen die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, 'technische' kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Per bijeenkomst brengt een deelnemer een vraag of casus in aan de hand van een concrete ervaring. Deze wordt geanalyseerd door de andere groepsleden waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Intervisie is leren in wederzijdse verbondenheid. Leren van jezelf, van situaties en vooral van en met elkaar.

Daarnaast bieden de samenkomsten een ideaal moment om (nieuwe) collega’s beter te leren kennen en voor lokaal overleg. We moedigen deelname binnen jouw professionele regio daarom sterk aan maar interregionale deelname is eveneens mogelijk. De intervisiemomenten staan uitsluitend open voor afgestudeerde tabakologen.

Online of hybride deelname

Deelnemen aan online of hybride intervisiemomenten kan via je smartphone of computer met camera. Enkele dagen voor aanvang van de intervisie ontvang je een mail met: 

  • de weblink die jou toegang geeft tot het ZOOM platform 
  • instructies voor de toegang tot de online intervisie-ruimte

Intervisie in combinatie met het informatiemoment van de Logo’s

Een aantal intervisiemomenten worden voorafgegaan door een infomoment van het betrokken Logo. De werking rond tabak, incentives en de geplande activiteiten van het Logo staan hierbij centraal. Deze infomomenten helpen je bij het uitbouwen van je netwerk en werking.

Schrijf je in

Ontdek hier de intervisiemomenten in 2023. Inschrijven kan via dit webformulier.