Wanneer je je laat begeleiden door een tabakoloog, wordt dit vergoed door de overheid. Om dit in orde te brengen zal jouw tabakoloog je vragen om een toestemmingsformulier inzake verwerking van persoonsgegevens te ondertekenen.

Opgelet: in België zijn er drie systemen van terugbetaling in voege. Het systeem dat op jou van toepassing is, is afhankelijk van je woonplaats.

Woon je in Vlaanderen? Dan val je onder het Vlaamse systeem en moet je alleen een eigen bijdrage (remgeld) betalen.

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië, dan val je onder het Brussels/Waals terugbetalingssysteem. Binnen deze regeling wordt de begeleiding door een geregistreerd tabakoloog deels terugbetaald door je ziekenfonds.

Woon je in de Oostkantons, dan val je onder een terugbetalingssysteem specifiek voor deze regio. Binnen deze regeling wordt de rookstopbegeleiding, door een geregistreerd tabakoloog, deels terugbetaald.

Informatie over de verschillende systemen vind je hieronder.

Je woont in Vlaanderen

Je hebt elk jaar recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep. Als je jaarlijkse aantal uren op zijn, heb je geen recht meer op een financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid. Je kan wel nog meer begeleiding krijgen, maar aan een hoger tarief. Je moet een geregistreerd tabakoloog raadplegen die is opgenomen in de lijst op tabakologen.be of je kan zoeken naar een groepsbegeleiding.
Jaarlijks heb je recht op 48 punten bij de terugbetaling van rookstopbegeleiding door een tabakoloog. De tussenkomst geldt voor in totaal maximaal 4 uur individuele begeleiding of 12 uur groepsbegeleiding. Wanneer je begeleiding krijgt bij een tabakoloog gaan er punten af.  Je kan navragen aan je tabakoloog hoeveel punten je nog hebt .Je kan altijd wisselen van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding en omgekeerd.

Bedrag
Hoeveel je precies moet betalen, hangt af van je situatie (een verhoogde tegemoetkoming of niet), de soort begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding.

tarief terugbetaling Vlaanderen

Jongeren hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming tot en met het jaar waarin ze 21 worden. Vanaf het jaar waarin ze 22 worden, gelden de tarieven voor volwassenen. Indien tabakologen meer dan het vastgelegde maximumbedrag aanrekenen, valt de consultatie niet onder het terugbetalingssysteem en moet je als deelnemer het volledige bedrag zelf betalen.

Je woont in Brussel of Wallonië

Je hebt recht op 8 terugbetaalde raadplegingen in de loop van 2 kalenderjaren. Zwangere vrouwen hebben recht op maximaal 8 sessies per zwangerschap.
De eerste raadpleging duurt 45 minuten, de 7 volgende sessies telkens 30 minuten.

Om te genieten van een terugbetaling moet je een arts in Brussel of Wallonië of een geregistreerd tabakoloog raadplegen en aangesloten zijn bij een ziekenfonds.

Bedrag

Hoeveel je terugbetaald krijgt hangt af van je persoonlijke situatie:

  • 30 euro voor de eerste sessie
  • 20 euro voor de zeven volgende sessies
  • 30 euro voor zwangere vrouwen (bij het getuigschrift voor verstrekte hulp of het facturatiedocument moet een zwangerschapsattest worden gevoegd)

Na de rookstopbegeleiding bij de arts of tabakoloog moet je de volgende documenten opsturen naar het ziekenfonds:

  • het ondertekende zorgcertificaat, als de rookstopbegeleiding gebeurt door een erkende tabakoloog die zorgverstrekker is (bv. huisarts, verpleegkundige, …)
  • de ondertekende factuur, als de rookstopbegeleiding gebeurt door een erkende tabakoloog die geen zorgverstrekker is (bv. psycholoog)

Sinds 1 januari 2019 is Iriscare bevoegd voor de terugbetaling van rookstopconsultaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is Aviq bevoegd voor de terugbetaling van rookstopconsultaties in het Waals gewest. 

 

Je woont in de Oostkantons

 

Je hebt recht op 8 terugbetaalde raadplegingen in de loop van 2 kalenderjaren. Zwangere vrouwen hebben recht op maximaal 8 sessies per zwangerschap.
De eerste raadpleging duurt 45 minuten, de 7 volgende sessies telkens 30 minuten.

Om te genieten van een terugbetaling moet je een arts of een geregistreerd tabakoloog raadplegen.

Bedrag

Hoeveel je terugbetaald krijgt hangt af van je persoonlijke situatie:

  • 30 euro voor de eerste sessie
  • 20 euro voor de zeven volgende sessies
  • 30 euro voor zwangere vrouwen (bij het getuigschrift voor verstrekte hulp of het facturatiedocument moet een zwangerschapsattest worden gevoegd)

De arts of tabakoloog bij wie je de rookstopbegeleiding volgt overhandigt je het facturatiecertificaat dat gevalideerd is door de overheid van de Duitstalige gemeenschap.

Het ondertekende facturatiecertificaat samen met een attest van de gynaecoloog in geval van zwangerschap moet je opsturen naar:

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Gospertstraße 1
4700 Eupen
Belgien

Je tegemoetkoming wordt dan rechtstreeks op je rekening teruggestort.

Sinds 1 januari 2019 is het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens bevoegd voor de terugbetaling van rookstopconsultaties in de Oostkantons.